1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
1231
Kongeegen i Nordskoven
Skoven Hornsved nævnes i 1231 som kongelig ejendom i kong Valdemars jordebog. Kongeegen er da allerede ca. 1000 år gammel.
1318
Tronarving omkommer i ulykke
Slottets oprindelige navn er Abrahamstrup. Det nævnes første gang ved navn i 1318 da kong Erik Menveds og dronnings Ingeborgs nyfødte søn og eneste tronarving omkommer ved en tragisk ulykke.
1396
Margrethe 1. overtager Abrahamstrup
Slottet var i 1382 blevet pantsat, men efter samling af Norden under Kalmarunionen indløser dronning Margrethe 1. pantet.
1448
Kong Christian 1.
Den første konge af den Oldenborgske kongeslægt kong Christian 1. arver slottet.
1513
Kong Christian 2.
Det siges, at en svensk oberst, der faldt i kongens unåde og blev halshugget på slottet stadig går igen, endda med hovedet under armen.
1587
Kong Christian 4. overtager slottet
Den unge konge Christian 4. forbedrer og udvider slottet.
1673
Slottet omdøbes til Jægerspris
Kong Christian 5.’s overhofjægermester Vincents von Hahn omdøber det gamle Abrahamstrup til Jægerspris.
1703
Prins Carls skole
Kong Frederik 4. overdrager Jægerspris Slot til sin bror prins Carl, som opretter fire skoler for børn og unge fra godsets mange gårde.
1746
Jægerpris Slot udvides
Kong Frederik 5., der nu ejer slottet, tilføjer en ny toetagers tilbygning til nordfløjen, og forærer Jægerspris til sin første hustru dronning Louise.
1752
Dronning Juliane Marie
Kong Frederik 5. giver slottet som bryllupsgave til sin anden hustru den unge tyske prinsesse Juliane Marie.
1773
Mindelunden
Arveprins Frederik anlægger Mindelunden på Jægerspris Slot med 54 mindesten over kendte danske og norske personer, heriblandt astronomen Tycho Brahe.
1839
De gamle ege i Nordskoven foreviges
Kronprins Christian Frederik, den senere kong Christian 8. er mæcen for guldaldertidens malere.
1854
Kong Frederik 7. og Grevinde Danner
Kong Frederik 7. køber Jægerspris Slot og gods, som gave til sin hustru Grevinde Danner.
1866
De kongelige stuer bliver museum
Efter kong Fredrik 7.´s død åbner grevinde Danner de kongelige stuer på Jægerspris Slot for publikum.
1867
Børnehjem på Slottet
Grevinde Danner opretter et lille børnehjem på Jægerspris.
1874
Grevinde Danner dør
Slot og gods overgår til ”Kong Frederik den Syvendes Stiftelse”.
2014
Jægerspris Slot
Jægerspris Slot fremtræder i dag i en velvedligeholdt stand og rummer et fint lille museum. Der er årligt skiftende særudstillinger, som relaterer sig til slottets og Stiftelsens historie.
2014
Kong Frederik den Syvendes Stiftelse
Takket være stiftelsen, som grevinde Danner grundlagde, ydes der fortsat en indsats for socialt dårligt stillede børn og unge på slottet og besøgende kan opleve de smukke historiske omgivelser.
1241
Jyske Lov
Sammen med rigets bedste mænd udsteder kong Valdemar Sejr ”Jyske Lov”, som bekendtgør at ”Med lov skal land bygges”.
1375
Kalmarunionen
Kong Valdemar Atterdags datter Margrethe bliver regent for Danmark og senere også Norge og Sverige.
1426
Øresundstold
Kong Erik af Pommern indfører Øresundstolden, der inddrives ved den nye borg Krogen – det senere Kronborg i Helsingør.
1469
Orkneyøerne
Kong Christian 1. pantsætter de danske Orkney- og Shetlandsøer for at betale sin datters medgift.
1536
Reformationen
Reformationen i Europa når til Danmark, hvor landets kirker går fra katolicisme til protestantisme.
1644
Kong Christian 4. såres i krig
Kong Christian 4. bliver såret i krigen med svenskerne ved det store søslag på Kolberger Heide (Rhed) i farvandet mellem Kielerfjord og Femern.
1660
Enevælden
Enevælden indføres i Danmark. Adelen mister magt til Kong Frederik 3.
1683
Milepæle
Alle hovedveje i landet bliver opmålt og for hver mil, bliver der sat en milepæl.
1734
Danske kolonier
De store pakhuse i Købehavns Havn vidner om den indbringende handel med de danske kolonier i Kina, Indien, Afrika og Dansk Vestindien.
1749
Kong Frederik 5.
Under kong Frederik 5. fejres 300-året for det Oldenborgske dynasti på Danmarks trone med anlæggelsen af bl.a. Amalienborg.
1772
Johann Friderich Struensee
Livlægen Johann Friderich Struensee dømmes til døden.
1801
Slaget på Rheden
Om morgenen den 30. marts starter slaget på Københavns Rhed om den danske flåde, som England vinder.
1849
Kong Frederik 7.
Kong Frederik 7. underskriver den 5.juni Danmarks Riges Grundlov.
1850
Borgerkrig og fred
Slesvig og Holsten vil løsrive sig fra det øvrige Danmark. Landet forbliver dog samlet under kong Frederik 7.
1863
Kong Fredrik 7. dør
Regenttiden for den Oldenborgske kongeslægt slutter med kong Frederik 7. s død.
1864
Slagene ved Dybbøl
Danmark taber krigen med slagene ved Dybbøl og mister Slesvig, Holsten og hele Sønderjylland.
1873
Dannerhuset
Grevinde Danner nedlægger grundstenen til ”Kong Frederik den syvendes Stiftelse for fattige fruentimmer af arbejderklassen” i København.
1915
Kvinder opnår stemmeret
Kvinder opnår stemmeret til Folketing og Landsting i Rigsdagen på lige fod med mænd.