FORSIDE
×
OM JÆGERSPRIS SLOT Museum Sådan bygger du et slot Podcast Skolemateriale Køb billetter Oplev museet Park Mindelunden Guidebog til Mindelunden Café Danner Slottets historie Restaureringsprojekt Louisenlund på Bornholm Tårnuret
OM BØRNEHJEMMET DANNERS BØRN
OM SKOVEN De tusindårige ege Vandreture Brændesalg Ridetegn Jagtudlejning og jagtdage i Færgelunden Arrangementer i skoven
OM STIFTELSEN Fundats, Uddelingspolitik og Beretning Bestyrelse og direktion - Anbefalinger for god fondsledelse Persondata Naturbørnehave - Fasangården Dannerkollegiet Dannerboliger Hjælp til skolegang for afghanske børn Støtte til børn i Ukraine BOAS Jægerspris Samarbejdspartnere Boligudlejning Forpagtning Stiftelsen på skrift "Jægersprisere" Kontakt
OM LEGATER Fonden Mindefonden

Fonden

Ud over børnehjemmet i Jægerspris oprettede grevinde Danner også en Stiftelse i København.

Denne fik navnet ”Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for fattige Fruentimmer af Arbejdsklassen”

Stiftelsens primære formål var fra starten opførelsen af og drift af den bygning, der nu er kendt som ”Dannerhuset” beliggende i København på hjørnet af Nansensgade og Gyldenløvesgade. Værelserne blev stillet til rådighed for ældre og økonomisk dårligt stillede enlige kvinder.

Gennem årene forfaldt bygningen og behovet for værelser blev mindre. D. 1. oktober 1979 blev bygningen solgt til et entreprenørfirma.

Umiddelbart herefter besatte mellem 200 og 300 kvinder bygningen. I løbet af kort tid lykkedes det ”Foreningen Kvindecenter”, at skaffe et økonomisk grundlag for erhvervelse af huset.

Entreprenørfirmaet var indstillet på at sælge mod alene at få dækning for udgifterne ved købet. Handelen faldt på plads. Fra den 1. januar 1980 var kvinderne herre i deres eget ”Dannerhus”.

Indtægten fra det første salg er placeret i en fond, som administreres af Stiftelsen i Jægerspris.

 

Ansøgning om støtte fra fonden

Efter ansøgning ydes der fortrinsvis støtte til enlige mødre i social nød og deres uddannelse. Der ydes ikke tilskud til studierejser.

Uddeling en gang årligt i november måned. Ansøgningsfrist 1. oktober. Ansøgning skal fremsendes i perioden 1. juni til 1. oktober.

Ansøgning skal sendes via email kf@kongfrederik.dk og stiles til: 

Fonden

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse
Slotsgården 20
3630 Jægerspris


Hvis man ikke har adgang til  email, kan ansøgning fremsendes med almindelig postforsendelse til ovenstående adresse. 


Behandling af persondata - Se underside på denne hjemmeside:

Stiftelsen/Personadta.

 


 

Ansøgningsskema

Download PDF (289 KB)

Det udfyldte ansøgningsskema skal fremsendes vedhæftet email til kf@kongfrederik.dk i perioden 1. juni til 1. oktober.

Der skal medsendes dokumentation for eksempelvis indkomstforhold og andet, som måtte have betydning.


Ansøgningsskema kan også rekvireres ved henvendelse til:

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse
Slotsgården 20
3630 Jægerspris


eller via  email: kf@kongfrederik.dk

Kong Frederik d. VII og grevinde Dannner  i kongens arbejdsværelse på Christiansborg Slot - malet 1861 af J.V. Gertner (del).
Foto: Ole Woldbye.