FORSIDE
×
OM JÆGERSPRIS SLOT Museum Sådan bygger du et slot Podcast Skolemateriale Køb billetter Oplev museet Park Mindelunden Guidebog til Mindelunden Café Danner Slottets historie Restaureringsprojekt Louisenlund på Bornholm Tårnuret
OM BØRNEHJEMMET DANNERS BØRN
OM SKOVEN De tusindårige ege Vandreture Brændesalg Ridetegn Jagtudlejning og jagtdage i Færgelunden Arrangementer i skoven
OM STIFTELSEN Fundats, Uddelingspolitik og Beretning Bestyrelse og direktion - Anbefalinger for god fondsledelse Persondata Naturbørnehave - Fasangården Dannerkollegiet Dannerboliger Hjælp til skolegang for afghanske børn Støtte til børn i Ukraine BOAS Jægerspris Samarbejdspartnere Boligudlejning Forpagtning Stiftelsen på skrift "Jægersprisere" Kontakt
OM LEGATER Fonden Mindefonden

Ny løve på Slottet

Over en længere årrække har Stiftelsen gennemført et omfattende restaureringsprojekt på Slottet, som har omfattet fundering, fornyelse af taget på den ældste del fra middelalderen samt afrensning og istandsættelse af facaderne. Indvendigt er den historiske ”Tyrkersal” istandsat. I slotsgården har Kavalerfløjen og Slotsfogedboligen fået nye tagdækninger og restaurerede facader. I forbindelse med 125-års jubilæet i 1999 indtog en ny bronzehjort pladsen fra den gamle zinkhjort.

Det store projekt blev i efteråret 2011 afsluttet med opsætning over hovedindgangen af et nyhugget løvehoved samt istandsættelse af de kongelige monogrammer for Christian IV og Frederik VII. Tilsvarende originalen er den unge løve hugget i gotlandsk sandsten. Den ”gamle” løve blev oprindelig opsat af Christian IV, da han omkring 1590 var bygherre i forbindelse med opførelsen af sydfløjens stueetage. På det tidspunkt var der i midten en hvælvet port, hvor kongen ved sin ankomst til slottet kunne hilse på løven, som var placeret over monogrammet.

Da Frederik VII senere i 1854 køber Jægerspris Slot og gods, får han opsat sit monogram under monogrammet for hans store forbillede - Christian IV.

De mere end 400 års skiftende vejrlig havde tæret på den aldrende løve, som til sidst var forvitret til ukendelighed. Nu har en ung livskraftig løve overtaget pladsen som slottets beskytter - forhåbentlig flere hundrede år ud i fremtiden.

Udgiften til restaureringen har været afholdt af Stiftelsen. Eneste eksterne tilskudsgiver er Kulturarvsstyrelsen(nu Kulturstyrelsen).

Det omfattende restaureringsarbejde på slottet sammen med istandsættelse af Mindelunden har for 2011 givet en placering på Kulturstyrelsens liste over årets top 10 bygninger.

Løvehovedet over Christian IV's kartouche.

Istandsættelse nordfacade og tagomlægning 2008 - 2009

Den "unge" løve.