FORSIDE
×
OM JÆGERSPRIS SLOT Museum Særudstilling Skolemateriale Koncerter og Andre Arrangementer Oplev museet Park Mindelunden Guidebog til Mindelunden Café Danner Slottets historie Restaureringsprojekt Louisenlund på Bornholm Tårnuret
OM BØRNEHJEMMET DANNERS BØRN
OM SKOVEN De tusindårige ege Vandreture Brændesalg Ridetegn Jagtudlejning og jagtdage i Færgelunden Arrangementer i skoven
OM STIFTELSEN Fundats, Uddelingspolitik og Beretning Bestyrelse og direktion - Anbefalinger for god fondsledelse Persondata Naturbørnehave - Fasangården Dannerkollegiet Dannerboliger Støtte til Syriske Flygtningebørn BOAS Jægerspris Samarbejdspartnere Boligudlejning Forpagtning Stiftelsen på skrift "Jægersprisere" Kontakt Stillingsopslag
OM LEGATER Fonden Mindefonden

Et helle for de syriske børn i Azraq-lejren i Jordan

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris fortsætter sit samarbejde med DRC Dansk Flygtningehjælp om at give de mange børn, som er på flugt fra krigen i Syrien, et helle fra hverdagens bekymringer, traumer og udfordringer. 

Konkret har Stiftelsen denne gang valg at støtte DRC Dansk Flygtningehjælps indsats med midler til kunstterapi og rekrative aktiviteter for børn bosat i Azraq-lejren i Jordan.Lejren huser mere end 35.000 flygtninge.

243 syriske børn mellem 12 og 16 år vil modtage et kunsttepariforløb af 8 ugers varighed. Terapien er designet til, at børnene får mulighed for gennem kunsten at udtrykke sig, reflektere og finde positive måder at håndtere deres bekymringer og udfordringer. 

Dybdegående kunstterapiforløb er et beviseligt godt værktøj til at hjælpe børn med at bearbejde og sætte ord på svære følelser.

Udover kunstterapi vil 500 syriske børn i Azraq-lejren også få glæde af rekreative aktiviteter såsom lege og spil med jævnaldrende samt storytelling. 

De rekreative aktiviteter vil også være til glæde for børn, som ikke deltager i kunstterapien, og fungerer på den måde også som redskab til at identificere de børn, som måtte have brug for kunstterapi i fremtiden. 

Børnenes aktiviteter og de værker, som de laver, vil til slut blive udstillet i og udenfor Azraq-lejren, hvor børnene kan dele deres kunst og vise, hvad der fylder i deres liv og hverdag.

I de tæt befolkede og nærmest slumagtige boligområder i Jordans hovedstad Amman har Dansk Flygtningehjælp haft succes med at etablere lokale Community Centre for syriske flygtninge. Her er der specielt focus på børnene.En del af børnene går ikke i skole og lider af krigstraumer.

Gennem to år ydede Stiftelsen støtte til til oprettelse af et center i Amman (Nuzha Community Centre).

Stiftelsens økonomiske bidrag var målrettet til indretningen og omfatter to dele: 1 - Establishing a Child Friendly Space (børnehave)  og 2 - Setting up a mobile cultural and educational space (skolelokaler).

Del 1 henvender sig til de mindre børn og omfatter inventar tilsvarende en dansk børnehave eller et fritidshjem med mulighed for forskellige aktiviteter.

Del 2 henvender sig til de lidt større og skolesøgende børn. I samarbejde med Libraries Without Borders opstilles et mobilt uddannelseslokale med adgang til internet, bøger mv. Libraries Without Borders sikrer løbende opdatering.

Der ydes også psykologisk behandling til de traumatiserede børn.

Stiftelsen yder støtte til nyt projekt for børn i Azraq-lejren.

Tidligere har Stiftelsen bidraget til oprettelse af et local community center for syriske flygtningebørn i Amman.


Se filmen

Se videoen (1:10 min)I Nuzha Community Center i Jordan er der skabt rum for masser af læring, støttet af Stiftelsen.

Se videoen (1:01 min)

Se video om undervisning (3.32 min)