FORSIDE
×
OM JÆGERSPRIS SLOT Museum Særudstilling Skolemateriale Koncerter og Andre Arrangementer Oplev museet Park Mindelunden Guidebog til Mindelunden Café Danner Slottets historie Restaureringsprojekt Louisenlund på Bornholm Tårnuret
OM BØRNEHJEMMET DANNERS BØRN
OM SKOVEN De tusindårige ege Vandreture Brændesalg Ridetegn Jagtudlejning og jagtdage i Færgelunden Arrangementer i skoven
OM STIFTELSEN Fundats, Uddelingspolitik og Beretning Bestyrelse og direktion - Anbefalinger for god fondsledelse Persondata Naturbørnehave - Fasangården Dannerkollegiet Dannerboliger Støtte til Syriske Flygtningebørn BOAS Jægerspris Samarbejdspartnere Boligudlejning Forpagtning Stiftelsen på skrift "Jægersprisere" Kontakt Stillingsopslag
OM LEGATER Fonden Mindefonden

Stillingsopslag

Direktør


Kong Frederik den Syvendes Stiftelse er i dag en aktiv og mangesidet erhvervsdrivende fond, hvis hovedformål er at give ophold til socialt udsatte børn og unge. Ud over selv at drive en døgninstitution samarbejder Stiftelsen med de sociale organisationer Danner og Forælder Fonden om familieboliger og et kollegium på Jægerspris.

Grevinde Danner har endvidere i fundatsen forpligtet Stiftelsen på at sikre vedligeholdelse af Jægerspris Slot, slotsparken med den historiske Mindelund samt andre fredede bygninger og fortidsminder, og Stiftelsen driver for egne midler et museum på slottet.


Fondens erhvervsøkonomiske virksomhed omfatter skovdrift (2000 ha.), bortforpagtning af landbrugsarealer (1000 ha.), jagtudlejning, boligudlejning (med tilknyttet bygningsvedligeholdelse) samt forvaltning af Stiftelsens værdipapirbeholdning. Inden for de seneste år er skovene blevet PEFC certificeret og udpeget som Natura2000 område.


Stiftelsen ledes af direktøren og en bestyrelse bestående af tre medlemmer. Stiftelsens døgninstitution, Danners Børn, ledes af en forstander med reference til direktøren.

Efter et mangeårigt ansættelsesforhold går den nuværende direktør på pension.

Stiftelsen søger derfor en ny direktør. Der søges primært en person med en baggrund som forstkandidat, idet ansøgere med anden relevant uddannelse også kan komme i betragtning.

Vi tilbyder dig:

·         ansvar for driften af en mangeartet virksomhed med et enestående socialt formål,

·         en alsidig hverdag med bredtfavnende erhvervsmæssige og sociale aktiviteter,

·         at stå i spidsen for en varieret gruppe af engagerede medarbejdere,

·         at vedligeholde og udvikle Stiftelsens eksterne samarbejdsrelationer til sociale organisationer, myndigheder m.m.,

·         at varetage og drive et varieret og naturmæssigt udfordrende skovbrug,

·         en arbejdsplads i fantastiske historiske rammer og

·         et inspirerende og konstruktivt samarbejde med en dedikeret bestyrelse.

Vi er interesseret i, at du  

·         trives med at arbejde selvstændigt og samtidig har udstrakt sans for samarbejde,

·         har en åben, positiv indstilling og et bredt udsyn til verden omkring,

·         har veludviklede empatiske egenskaber og kan motivere og supervisere medarbejdere på alle niveauer,

·         er en resultatorienteret og målbevidst person præget af ordentlighed og integritet,

·         har erfaring med eller interesse for socialt arbejde af relevans for Stiftelsens virksomhed,

·         har interesse for med et langsigtet perspektiv at bevare og udvikle Stiftelsens sociale og erhvervsmæssige aktiviteter,

·         kan sikre en fortsat positiv økonomisk udvikling og kan tage nye initiativer baseret på et økonomisk realistisk grundlag,

·         har erfaring med ledelse, administration og budgettering,

·         har indsigt i skovdrift,

·         har erfaring med bygningsvedligeholdelse,

·         kan arbejde strategisk med respekt for de historiske værdier og

·         har erfaring med betjening af bestyrelse eller tilsvarende organ.

Ansættelsesvilkår fastsættes efter kvalifikationer.

En bolig i et fritliggende hus i kanten af slotsparken stilles som udgangspunkt til rådighed for direktøren og dennes familie.

Stillingen er til besættelse 1. juni 2022. 


Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til direktør Nils Sættem på tlf. nr. 47 56 25 00, mobil. 40 28 30 10 eller mail ns@kongfrederik.dk.


Overordnede spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand Henrik Dahl på 30 18 87 39 eller hda@bruunhjejle.dk.


Henvendelser og ansøgninger behandles med fortrolighed.


Ansøgning mærkes ”Direktør” og stiles til Kong Frederik den Syvendes Stiftelse på mail kf@kongfrederik.dk.

Ansøgninger behandles løbende. Der afholdes samtaler i sidste halvdel af februar


Stiftelsens politik for behandling af persondata:  www.kongfrederik.dk/Stiftelsen/Persondata.


Grevinde Danner i sin brudekjole.


Jægerspris Slot.


Kongeegen i Jægerspris Nordskov.