FORSIDE
×
OM JÆGERSPRIS SLOT Museum Sådan bygger du et slot Podcast Skolemateriale Køb billetter Oplev museet Park Mindelunden Guidebog til Mindelunden Café Danner Slottets historie Restaureringsprojekt Louisenlund på Bornholm Tårnuret
OM BØRNEHJEMMET DANNERS BØRN
OM SKOVEN De tusindårige ege Vandreture Brændesalg Ridetegn Jagtudlejning og jagtdage i Færgelunden Arrangementer i skoven
OM STIFTELSEN Fundats, Uddelingspolitik og Beretning Bestyrelse og direktion - Anbefalinger for god fondsledelse Persondata Naturbørnehave - Fasangården Dannerkollegiet Dannerboliger Hjælp til skolegang for afghanske børn Støtte til børn i Ukraine BOAS Jægerspris Samarbejdspartnere Boligudlejning Forpagtning Stiftelsen på skrift "Jægersprisere" Kontakt
OM LEGATER Fonden Mindefonden

TAG PÅ OPDAGELSE i SLOTSPARKEN og MINDELUNDEN

MED GUIDEBOG og SMARTPHONE

Foto: Jan Bruun Andersen

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse har gennem de seneste år gennemført to store restaureringsprojekter – istandsættelse af Jægerspris Slot og den historiske Mindelund. Arbejdet på slottet blev afsluttet i 2011 og Mindelunden året efter i 2012.

Istandsættelsen af Mindelunden har omfattet samtlige 54 mindestøtter.

Stiftelsens ønske er, at flere skal få glæde af at besøge parken og den omkringliggende skov, Slotshegnet, og historisk blive ført tilbage til en nationalromantisk periode i slutningen af 1700-tallet. Et opgør med kong Christian 7’s tyske livlæge Struensee fandt i 1772 sin dramatiske afslutning.  Kongens stedmoder enkedronning Juliane Marie og landets nye magtfulde statsminister og kabinetssekretær Ove Høegh-Guldberg ønskede at gøre Jægerspris til centrum for et monument over rigets historie. Datidens mest kendte danske billedhugger Johannes Wiedewelt fik overdraget opgaven med anlæggets og monumenternes kunstneriske udformning.

For at publikum kan få et kendskab til den spændende historie har Stiftelsen udgivet en opdateret guidebog ”Mindelunden ved Jægerspris Slot”, der beskriver dels anlæggets historiske baggrund og dels de enkelte monumenter.

Gennem et studieophold i Rom var Wiedewelt blevet inspireret af de nyklassicistiske ideer. I Jægerspris kunne disse nye kunstneriske strømninger forenes med ideer fra de engelske romantiske haveanlæg. En vandring fra Julianehøj til vaserne på plænen nord for slottet og videre gennem Mindelunden er ikke kun en rejse gennem den danske, norske og holstenske historie. Men også en rejse fra barokkens stramme formsprog til nyklassicismens enkelhed i naturens skiftende ramme. 

I den samme periode blomstrede Frimurerbevægelsen i Europa. I Danmark var medlemmer af kongefamilien, adelen, det højere borgerskab og nogle af de mest kendte kunstnere optaget som logebrødre. Blandt dem var Johannes Wiedewelt, som opnåede en af ordenens højeste grader. I hvilket omfang Wiedewelt har gengivet bevægelsens symboler i anlægget i Jægerspris, har gennem tiden givet anledning til divergerende tolkninger. Men givet er det, at tankerne har sat sine spor. Er det kun enkelte monumenter, der rummer bevægelsens symboler, eller er hele anlægget bygget op omkring frimurernes ritualer? Den endegyldige sandhed findes ikke.

Bogen giver også forslag til to ruter gennem Mindelunden. Den ene hvis man vil foretage en frimurervandring og den anden er tilpasset kørestolsbrugere, gangbesværede og familier med barnevogne.

Udviklingen omkring moderne formidling forløber i et hæsblæsende tempo. Især den unge generation kommunikerer via smartphones. Guidebogens tekst er gengivet gennem QR-koder placeret ved støtternes bundsten.

Tag børnene med i efterårsferien på en lærerig tur rundt i Mindelunden. Lad de unge demonstrere brugen af smarthones i slotsparken og gå derefter ad de snoede stier gennem den landskabelige have ud til Fasangården.

Ud over forfatter kunsthistoriker Karin Kryger har flere ydet en helhjertet indsats for bogens tilblivelse. Den lokale fotograf Jan Bruun Andersen har udfoldet sit kunstneriske talent i de billedmæssige gengivelser af mindestøtterne, og bogens brugervenlige opsætning kan tilskrives arkitekt Lisbeth Gasparski.

Guidebogen sælges i butikken ved indgangen til museet på Jægerspris Slot.    

Grupper kan bestille rundvisninger i parken og Mindelunden.    

Julianehøj og Mindelunden udgør i sin helhed et enestående kulturhistorisk anlæg, som ud over gengivelsen af de nationale strømninger i slutningen af 1700-tallet også illustrerer datidens internationale kunstneriske brydninger. Det er håbet, at de istandsatte monumenter, guidebogen og QR-koderne kan viderebringe disse tanker og ideer til den besøgende – helt i den ånd, som oprindelig lå bag anlæggets tilblivelse.

Velkommen

Julianehøj ved nattetide. Foto: Jan Bruun Andersen.

 

 

Mindestøtten for Benedict i Fasanhaven.

Foto: Jan Bruun Andersen

Guidebogen kan købes i museumsbutikken.


INFORMATION OM RUNDVISNINGER i PARKEN og MINDELUNDEN