FORSIDE
×
BØRN & UNGE Din hverdag Støtte og tryghed Dit værelse Fælles rum Omgivelser Skole Fritid Maden Besøg
FORÆLDRE
AFDELINGER Hjortholm behandlingshjem Birkebo akut- og observationsinstitution Efterværn - udslusning for unge Slotsskolen
VORES INDSATS Behandling på Hjortholm Observation og udredning på Birkebo Akutanbringelse på Birkebo Ophold på Birkebo Undervisningen i Slotsskolen Faglige tilgange Pædagogisk praksis Værdier Kompetencer
OM DANNERS BØRN Medarbejdere Bestyrelse og direktion Samarbejde Et slot for børn Socialtilsynet Tilbudsportalen Persondata

Tilbudsportalen


Tilbudsportalen formidler oplysninger om plejefamilier, tilbud til børn og unge, som er udsatte eller har en funktionsnedsættelse samt tilbud til voksne med funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Tilbudsportalen er et værktøj til landets sagsbehandlere, der gør det nemt at finde relevante tilbud eller plejefamilier, der retter sig direkte mod den enkelte borgers specifikke problemstilling.

Tilbudsportalen drives af Erhvervsstyrelsen for Social- og Indenrigsministeriet.

Se mere: Danners Børn på Tilbudsportalen