FORSIDE
×
BØRN & UNGE Din hverdag Støtte og tryghed Dit værelse Fælles rum Omgivelser Skole Fritid Maden Besøg
FORÆLDRE
AFDELINGER Hjortholm behandlingshjem Birkebo akut- og observationsinstitution Efterværn - udslusning for unge Slotsskolen
VORES INDSATS Behandling på Hjortholm Observation og udredning på Birkebo Akutanbringelse på Birkebo Ophold på Birkebo Undervisningen i Slotsskolen Faglige tilgange Pædagogisk praksis Værdier Kompetencer
OM DANNERS BØRN Medarbejdere Bestyrelse og direktion Samarbejde Et slot for børn Socialtilsynet Tilbudsportalen Persondata

Socialtilsynet


Socialtilsynet under Socialstyrelsen holder øje med, at tilbud som Danners Børn gør det bedst mulige for børn og unge.

Socialtilsynet skal aflægge tilsynsbesøg mindst 1 gang om året.

Som et led i det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet både føre kontrol med forholdene i tilbuddet og indgå i dialog med tilbuddet med henblik på at bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten.

Tilsynsopgaven indeholder altså både et kontrolperspektiv og et kvalitetsudviklingsperspektiv. 

Det driftsorienterede tilsyn vil afdække eventuelle fokus- og udviklingspunkter, og disse vil indgå i socialtilsynets dialog med tilbuddet.

Se mere: Socialtilsynets seneste rapport på Tilbudsportalen

Tip: Når du kommer ind på siden, skal du trykke på menupunktet ”Tilsyn”.

Her kan desuden læses de seneste tre års tilsynsrapporter.

"Socialtilsyn Hovedstaden vurderer på baggrund af det udførte tilsyn, at Danners Børn fortsat leverer høj faglig kvalitet, drives kompetent med et relevant udviklingsfokus og lever op til kriterierne i kvalitetsmodellen og derfor kan opretholde sin godkendelse."

Fra socialtilsynets besøg 2020