​Egetræsskab i renæssancestil

Skæringerne, der oprindelig har udgjort dele af et andet møbel er holstensk arbejde fra midten af 1600-tallet, er senere suppleret med nyere skæringer.

Købt i Glücksborg af kong Frederik VII kort før kongen døde i november 1863 på Glücksborg Slot.