Christiansborg Slot

Fotografi af Christiansborg Slot og Slotsplads.

På slottets balkon ses Frederik VII. Udført mellem 1858-63 af fotograf Harald Paetz (1837-95).