Oberstløjtnant V.F. Würtzen

Fotografi af Rudolf Striegler, 1857.