General Rye

(1791-1849)

På dødslejet, radering af Vilhelm Kyhn (1819-1903) efter tegning af maler og kaptajn i den danske hær H.J.Hammer (1815-82) dagen efter Ryes død den 6.juli 1849 ved slaget omkring Fredericia i 3-årskrigen 1848-50.