Hertug Ferdinand af Braunschweig

Portræt af hertug Ferdinand af Braunschweig (1721-92), kopi efter J.G.Ziesenius (1716-76). Hertugen var bror til kong Frederik VII’s oldemor, dronning Juliane Marie.