Rigskansler Peder Griffenfeld

Portræt af rigskansler Peder Griffenfeld (1635-1699) malet ca. 1673 af Abraham Wüchters (1608-82). 

Griffelfeld udarbejdede i 1665 enevældens Kongelov.