​Jagtriffel

Jagtriffel med kong Frederik VII’s og grevinde Danners navnetræk og årstallet 1848 i metalstifter på kolben.