Kongegangen

Ved kong Frederik VII’s erhvervelse af Jægerspris Slot  i 1854, blev slottet istandsat fra yderst til inderst. 

Her i sydfløjens stueetage blev indrettet audienssal, kongens arbejdsværelse og adjudantværelse (Jourstue). 

Alt i tidens boligstil under kyndig vejledning af kongens hustru, grevinde Danner.

I korridoren til kongens værelser er træpanelerne fra 1700-tallet mens tapeter og gardiner er opsat i 1854-56. 

Til korridorens originale møblering hører også de to malerier forestillende Peder Griffenfeld og hertug Ferdinand af Braunschweig ved indgangen til Audienssalen, samt de mange opsatser af råbukke skudt af kong Frederik VII og grevinde Danner. 

I montrene ses parrets jagtrekvisiter.

De 14 malerier af de oldenborgske konger udført af ukendte kunstnere er overført fra Glücksborg Slot efter kong Frederik VII’s død i 1863, og ophængt her i korridoren. 

Over indgangsdøren ses kong Frederik VI, til venstre herfor på vinduesvæggen følger kong Frederik V, kong Christian VII (øverst), kong Frederik IV (nederst), kong Christian VI (øverst) og kong Frederik III (nederst). Alle malet ca. 1790-1810. 

Til højre for indgangsdøren ses kong Christian I, over døren kong Hans, kong Christian II. (øverst), Frederik I (nederst), kong Christian III (øverst), kong Frederik II (nederst), over døren kong Christian IV samt kong Christian V (øverst). Alle malet ca. 1690.

Tre år efter kongens død, åbnede grevinde Danner i 1866 kong Frederik VII’s værelser for publikum.