Grevinde Danners hånd i marmor

Grevinde Danners hånd i marmor, udført ca. 1855 af billedhugger Andreas Kolberg (1817-69).