”Frederik VII"

”Frederik VII i forpoststillingen ved Dannevirke 28.september 1850”, malet i 1861 af Niels Simonsen (1807-85). 

Kongen ses på den hvide hest. 

Nærmest majestæten ses på en brun hest general G.C.Krogh (med felthue); efter dem med hjelm og fjerbusk, arveprins Ferdinand (kongens onkel), generalmajorT.G.Schöller, major F.E. von Blücher, med felthuer ses oberst C.J.Flensborg, oberstløjtnant M.Lüttichau og major J.C.F.Dreyer.