Panorama i gips

Panorama i gips. 

Frederiksborg Slot set fra den ydre slotsgård omgivet af medaljonrelieffer af de oldenborgske konger fra Christian I til Frederik VII. 

Udført af billedhugger H.C.Brix (1831-1907).