​Dolk med sølvskede

Dolk med sølvskede og sølvfæste i form af et orlogsskib, der entres af fjentlige tropper. 

På fæstets knop er det danske rigsvåben. 

Formentlig udført i 1850 af pariserguldsmeden J.F.Rudolphi (1808-76).