​Guldring

Guldring med kong Frederik VII’s og grevinde Danners våben indgraveret i en amatyst, ca. 1850.