​”Geheimekonferensråd L.N. von Scheele”

(1796-1874)

Oliemaleri udført i 1857 af J.V.Gertner (1818-71).

Reddet ved Frederiksborg Slots brand i 1859.