​”Kong Frederik VII i generalsuniform”
Fotografi ca. 1855 af Jens Petersen (1829-1905).