​Skab

Af buxbom og citrontræ, udskåret med figurer, landskaber og ornamenter.

Forsiden er kopi efter portalen på trappetårnet ved Frederiksborg badstuehus. Udført af billedskærer Hans Voigt i Hillerød, 1854.

Herpå forgyldt taffelur, ca. 1850 og Kristusfigur af bisquit efter figur af Bertel Thorvaldsen (1770-1844), Den Kongelige Porcelænsfabrik samt Johannes Døberen figur af bisquit efter figur af Bertel Thorvaldsen, Bing og Grøndahl.