”Dansende Bacchantinder”

På kakkelovnen, bronzestatuetten ”Dansende Bacchantinder”,  Johann Heinrich Krollpfeifer, 1854.