Loftet

Det rosa og hvide loft med stukkaturarbejde er udført i 1856 af gipserfirmaet Klingsey & Levin.

Samtidig blev opsat 4 afstøbninger i gips af billedhuggeren Bertel Thorvaldsens relieffer ”De 4 evangelister”.