LEGATER
 
Fonden
Mindefonden
 
   

Fonden

Ud over børnehjemmet i Jægerspris oprettede grevinde Danner også en Stiftelse i København.

Denne fik navnet ”Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for fattige Fruentimmer af Arbejdsklassen”

Stiftelsens primære formål var fra starten opførelsen af og drift af den bygning, der nu er kendt som ”Dannerhuset” beliggende i København på hjørnet af Nansensgade og Gyldenløvesgade. Værelserne blev stillet til rådighed for ældre og økonomisk dårligt stillede enlige kvinder.

Gennem årene forfaldt bygningen og behovet for værelser blev mindre. D. 1. oktober 1979 blev bygningen solgt til et entreprenørfirma.

Umiddelbart herefter besatte mellem 200 og 300 kvinder bygningen. I løbet af kort tid lykkedes det ”Foreningen Kvindecenter”, at skaffe et økonomisk grundlag for erhvervelse af huset.

Entreprenørfirmaet var indstillet på at sælge mod alene at få dækning for udgifterne ved købet. Handelen faldt på plads. Fra den 1. januar 1980 var kvinderne herre i deres eget ”Dannerhus”.

Indtægten fra det første salg er placeret i en fond, som administreres sammen med Stiftelsen i Jægerspris.

 

Ansøgning om støtte fra fonden

Efter ansøgning ydes der fortrinsvis støtte til enlige mødre i social nød og deres uddannelse. Der ydes ikke tilskud til studierejser.

Uddeling en gang årligt i november måned. Ansøgningsfrist 1. oktober. Ansøgning skal fremsendes i perioden 1. juni til 1. oktober.

Ansøgning skal sendes til:

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse
Slotsgården 20
3630 Jægerspris

 

   

Ansøgningsskema

Download PDF (289 KB)

Skemaet skal fremsendes i to eksemplarer i perioden 1. juni til 1. oktober.

Husk at ansøgningen skal bekræftes, og at der skal medsendes dokumentation for eksempelvis indkomstforhold og andet, som måtte have betydning.


Ansøgningsskema kan også rekvireres ved henvendelse til:

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse
Postboks 29
Slotsgården 20
3630 Jægerspris

eller på email: kf@kongfrederik.dk

Kong Frederik d. VII og grevinde Dannner  i kongens arbejdsværelse på Christiansborg Slot - malet 1861 af J.V. Gertner (del).
Foto: Ole Woldbye.