Kongeegen. Foto: Jørgen Mathiasen

De Tusindeårige Ege

Jægerspris Nordskov er kendt for de tusindårige ege, Kongeegen, Storkeegen og Snoegen.

Det var Christian VIII, som først sørgede for at få Kongeegen og Storkeegen tegnet og litograferet i 1839. Opgaven blev overdraget til landskabsmaleren L. Gurlitt. Snoegen blev tegnet af L. Wollse for første gang i 1861.  

 

Kongeegen

Kongeegen regnes for Europas ældste levende væsen. Dens alder er anslået til 1500 - 2000 år.

I 1973 brækkede den sidste hovedgren af, og siden er halvdelen af skallen faldet. Engang var omkredsen over 14 m. Den var en kæmpeeg allerede da Gorm den Gamle regerede.

Da man omkring år 1600 indledte de større hugster af egekævler, har Kongeegen allerede været mørnet indvendig. Desuden har den stået utilgængeligt, og man er veget tilbage for dens store dimension.

Siden har forstmændene haft forståelse for de gamle eges æstetiske værdi. Arboretet har taget podekviste og enkelte er slået an. I 1986 blev en podning, Danneregen, plantet i parken ved Jægerspris Slot af Hans Kgl. Højhed Prins Henrik.

 

Storkeegen

Den sidste levende gren af Storkeegen faldt i efteråret 1980. I dag vidner stubben om det gamle træs dimensioner.

Maleren P. C. Skovgaard blev i 1843 inspireret til at male billedet: "Eg med storkerede i Nordskoven ved Jægerspris". Dengang husede den vældige eg et ynglende storkepar. I 1965 blev dens alder vurderet til ca. 800 år.

 

Snoegen

Den tredje af de kendte ege, Snoegen, står i Øllemosen. De sidste blade på Snoegen visnede i efteråret 1991.

Gennem de foregående år var udspringet blevet mindre og mindre. Frugtlegemet af svampen, Oksetunge, viste sig ved Snoegens rodudløbere.

Denne svamp angriber ældre egetræer og er en del af en naturlig dødsproces. Snoegens alder var 600 til 700 år. I brysthøjde har den snoede stub en omkreds på 8,7 m.

 

   

Vandretur til de gamle ege

Vandretursfolderen for Nordskoven viser vej ud til egene

Denne folder kan købes i Jægerspris Turistinformation, Rejsestalden, Hovedgaden 29, 3630 Jægerspris

Den kan også bestilles her: Netbutik


Læs mere om skoven